V Neborech slouží sportovcům nové zázemí

19

Tělovýchovná jednota v Neborech v sobotu 8. srpna slavnostně otevřela za účasti primátorky Věry Palkovské a náměstka Ivo Kalety nové zázemí pro sportovce i fanoušky. Zděnou budovu s potřebnými šatnami, sprchami a klubovnou se podařilo postavit také díky přispění města.

Sportovní příznivci sledovali stříhání pásky, odkrytí pamětní sochy a došlo i na bohatý sportovní program, který vyvrcholil utkáním mužů TJ Nebory proti TJ Oldřichovice.

„Takovéto projekty v jednotlivých příměstských částech vždy rádi podpoříme, protože to jsou dobře investované peníze. Chceme, aby se společenský, sportovní a kulturní život odehrával nejen v centru města, ale právě i v příměstských částech. V Neborech příkladně funguje spolupráce mezi tělovýchovnou jednotou s ostatními místními organizacemi a díky umístění sportovního areálu v blízkém sousedství s budovou PZKO se může využít celý areál ke společným akcím. Děti mají kde smysluplně trávit volný čas a dospělí se mají kde setkávat. Máme radost, když se umí lidé domluvit a spolupráce funguje. Děkujeme všem, kteří se do takových projektů pustí,“ uvedla primátorka Věra Palkovská.

Celkově si nové zázemí TJ Nebory vyžádalo částku 9,42 milionů Kč. Na výstavbu se podařilo jednotě získat dotaci z ministerstva školství, mládeže tělovýchovy ve výši 5,07 milionů Kč, částkou 3,95 milionů Kč přispělo město Třinec, které zafinancovalo navíc i demolici staré budovy za půl milionu korun, celoroční pronájem dvou obytných unimobuněk a přispělo i na opravu povrchu a odkanalizování příjezdové komunikace k areálu. TJ Nebory se na projektu podílela 400 tisíci Kč a pomohla i veřejná sbírka, která dosáhla částky 490 tisíc Kč.

„Jsme rádi, že jsme po velkých útrapách dospěli k cíli. Tělovýchovná jednota funguje na bázi dobrovolné práce členů oddílu a rodičů dětí. Věříme, že se nám díky kvalitnímu zázemí podaří přilákat nové mladé členy, zkvalitnit podmínky jak pro soutěžní sport, tak i rekreační a tímto zajistit budoucnost naší jednoty,“ dodal předseda TJ Nebory Václav Rufer.

zdroj: trinecko.cz