Oceněni nejlepších sociálních pracovníků v Karviné

90

Sociální služby na dlani. Pod tímto názvem se již čtvrtým rokem prezentují aktivity, které připravil Odbor sociální Magistrátu města Karviné u příležitosti celorepublikového Týdne sociálních služeb organizovaného Asociací poskytovatelů sociálních služeb a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Jednou z nich byla na přelomu září a října oblíbená soutěžní výstava výrobků, které klienti jednotlivých organizací a zařízení vlastnoručně vytvářeli z recyklovatelných materiálů. „Tato výstava měla motto Hravě a levně. Jde o výrobky, které mají takříkajíc druhý život. Jsou krásné, úžasné a velmi originální,“ řekla Martina Smužová, vedoucí Odboru sociálního magistrátu. I letos se soutěžilo ve čtyřech kategoriích – Děti, mládež a rodina, Sociálně handicapované osoby, Senioři a Zdravotně postižené osoby. „V letošním roce se zúčastnilo 22 organizací se 74 výrobky. Naše výstava měla i svou prodejní část,“ dodala vedoucí oddělení sociálního plánování a podpory Jana Gavlovská.

MHA_2995.JPG

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže za každou kategorii se uskutečnilo v Obecním domě Družba při společném setkání účastníků Sociálních služeb na dlani, kteří jsou zapojeni do komunitního plánování sociálních služeb. Ceny předávali zástupci vedení města. Jeden z výrobků, konkrétně Andělé z terapeutické dílny Effatha, získal i zvláštní cenu primátora města.

Hlavním důvodem setkání v Družbě však bylo ocenění nejlepších sociálních pracovníků. Celkem bylo oceněno 12 nominovaných. V kategorii Registrované sociální služby byli za přínos a rozvoj v oblasti sociálních služeb ve městě Karviná oceněni: Vít Goryl, Věra Kurucová, Pavla Matušínská, Jana Ondrušková a Tomáš Staníček. V kategorii Návazné služby za přínos a rozvoj v oblasti návazných služeb ve městě Karviná byly oceněny: Jana Hrabcová, v nepřítomnosti Věra Chocholoušová, Alexandra Sedlářová a Klára Vendéghová. V kategorii Výkon dobrovolnické činnosti pak cenu převzaly Lucie Kučerová, Helena Kudrnová a Eva Miterková. „Ocenění je zadostiučiněním za 13letou práci pro sociální služby. Moc děkuji, je to motivace do další práce,“ řekl jeden z oceněných Vít Goryl ze Slezské Diakonie.

„Sociální služby jsou v Karviné potřebné. Jsem rád, že v našem městě jsou lidé, kteří se touto oblastí zabývají, jak nejlépe umí. Je to hlavně starost o staré lidi nebo o tělesně a mentálně postižené děti. Rád jsem jim poděkoval za jejich celoroční činnost. Na druhou stranu jsem jim musel říct také věc, která se mi nelíbí. Konkrétně to, že zde existují firmy obchodující s chudobou, které se schovávají pod některé neziskové organizace. Budu proto apelovat na Sdružení měst a obcí, abychom byli solidární a zabránili byznysu s chudobou. Musí být nastavená pravidla hry. Je potřebná změna sociálního systému. My na magistrátu připravujeme body, které bychom chtěli parlamentu a poslancům předat,“ řekl primátor Karviné Jan Wolf (ČSSD).

MHA_3283.JPG

Ocenění se neudělovala pouze v našem městě. Statutární město Karviná získalo již o den dříve v Bohumíně od Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje ocenění „Město přívětivé seniorům“ v kategorii měst nad 30 tisíc obyvatel. Krajská rada posuzovala parametry, jak se města o seniory starají a jaké aktivity pro volný čas jim zajišťuje. „Jsem za to rád, protože to je pro nás vizitka, jak dobře se o naše seniory staráme. Je to vlastně zpětná vazba a poděkování,“ řekl náměstek primátora Karviné Miroslav Hajdušík (KSČM).

V tomto týdnu od 07. do 10.10. se budou moci obyvatelé města přesvědčit na vlastní oči o tom, jak kvalitně fungují sociální služby na území města. Jednotlivá zařízení chystají dny otevřených dveří. „Termíny dnů otevřených dveří může veřejnost najít na webových stránkách města. Velice ráda bych pozvala širokou veřejnost, aby se přišla podívat do organizací a zjistila, jak služby fungují,“ uzavřela Martina Smužová. Vybrat si můžete ze zařízení, které nabízejí služby pro sociálně handicapované, seniory, zdravotně postižené nebo sociální služby pro děti, mládež a rodinu. Nově budou přístupné veřejnosti i městské kluby seniorů.

zdroj: karvina.cz