Senioři besedovali se zástupci vedení města Karviná

51

V literárním salonku Regionální knihovny Karviná se ve čtvrtek 26.09.2019 sešli zástupci vedení města, Magistrátu města Karviné a Městské policie Karviná se členy Městských klubů seniorů.

Každoroční setkání je živou debatou s řadou dotazů na současné dění ve městě či aktuální stav přípravy důležitých investic. Primátor města Jan Wolf hodnotí tato pravidelná setkání kladně: „Jsem za tato již tradiční setkání rád, diskutující s sebou přináší mnoho věcných dotazů, ale také připomínek a návrhů, které se budeme snažit uvést do reálného života.“

zdroj: karvina.cz