Oprava železničního podchodu v Českém Těšíně

29

V první polovině listopadu dojde k dalšímu jednání mezi zástupci SŽDC a města Český Těšín ohledně situace v podchodu pod železniční stanici.
V současné době zde probíhá menší stavební ruch, kterým se odstraňují vady, které Správa železniční dopravní cesty, státní organizace uplatnila v rámci reklamačního řízení u zhotovitele stavby podchodu ve vlastnictví SŽDC.
Dále dle sdělení SŽDC probíhají stavební úpravy, kterými se organizace snaží omezit neustálé natékání vody z městské části podchodu pod ul. Jablunkovskou do části podchodu ve správě SŽDC.

zdroj: město Český Těšín