Přednášky drogové prevence

110

Odbor sociálních věcí už pět let organizuje ve spolupráci se spolkem „Řekni NE drogám – řekni ANO životu“ přednášky v rámci protidrogového vzdělávání.
V pátek 21. září 2018 se uskutečnil pátý ročník přednášek, kterých se zúčastnilo více než 300 žáků a studentů 8. tříd všech základních škol v Třinci včetně studentů víceletého studia Gymnázia Třinec. „Na základě přednášky a získaných informací je pak na každém z žáků a studentů, jak se v životě, co se týče drog, k danému tématu postaví. Již během přednášek je vždy zřejmé, že téma je pro mladé lidi zajímavé. Vyhodnocené zpětnovazebné dotazníky jen potvrzují, že předávané informace jsou vnímány jako potřebné,“ uvádí Mgr. Ellen Raszková, vedoucí odboru sociálních věcí magistrátu města Třince.

Přednášky jsou plně hrazeny z vlastních zdrojů města a pro školy i studenty jsou bezplatné. Realizace této aktivity se opírá o Cíl 1. Podpora volnočasových a vzdělávacích aktivit a programů (opatření 1.2 Vzdělávací, přednáškové a informační aktivity), který je součástí nového Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 2018 – 2022.

zdroj: trinecko.cz