Strážníkům v Třinci slouží zmodernizovaný kamerový systém

23

Městská policie v Třinci inovuje a rozšiřuje kamerový systém, který dohlíží na bezpečnost a veřejný pořádek ve městě. Všechny nové kamery, které byly v nedávné době na území našeho města nainstalovány, jsou součástí optimalizace stávajícího městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) a pomohou strážníkům pružněji reagovat na protiprávní jednání nebo projevy vandalství.

„Rozhodně nejde o to hlídat lidi, co kde dělají. Jde především o dodržování veřejného pořádku a o zvýšení bezpečnosti ve městě. Původní kamerový systém s nízkým rozlišením už nevyhovoval současným požadavkům z hlediska technického i co do počtu kamer.

Nový systém je na mnohem vyšší úrovni, zlepšilo se jeho technické zázemí, zvýšila se kvalita přenosu a rozšířil se i počet kamer,“ vysvětlil náměstek primátorky Třince Ivo Kaleta a zdůraznil, že místa, která jsou nově z hlediska veřejného pořádku intenzivněji pod dohledem, vytipovala na základě analýzy městská policie společně s Policií ČR. Kamery tak budou nově monitorovat například parčík na náměstí Míru, ulici Koperníkovu či některá místa v lesoparku.

Pod jejich dohledem ale bude i dopravní bezpečnost v blízkosti škol nebo silniční provoz na vytížených příjezdových komunikacích do města v Oldřichovicích či v Konské. Celkem nyní monitoruje dění ve městě 45 moderních digitálních kamer.

„Strážníci nemohou být logicky non-stop všude, proto nám kvalitní kamerový systém velmi pomůže. Městská policie tak bude moci ještě pružněji reagovat na zaznamenané přestupky ve veřejném pořádku a obsluha MKDS tam může okamžitě poslat naši hlídku, která je poblíž, případně může informovat o zaznamenaném protiprávním jednání kolegy z Policie ČR,“ potvrdil potřebnost modernizace a rozšíření počtu kamer ředitel Městské policie Třinec Josef Kuźma. Jak dále dodal, záznamy z kamer slouží také správním orgánům a orgánům činným v trestním řízení a díky kamerám se již podařilo přispět k objasnění dopravních nehod, trestné činnosti i přestupků proti veřejnému pořádku.

Modernizace kamerového systému byla hrazena z rozpočtu města a přišla zhruba na 10,2 milionu korun včetně DPH.

zdroj:trinecko.cz