Studenti Obchodní akademie podnikají v zahraničí

10

Nový trend výuky cizích jazyků na Obchodní akademii v Českém Těšíně doplňují kromě nadstandardních jazykových kurzů i pracovní stáže našich studentů v zahraničí.
Pracovním stážím předchází intenzivní jazyková příprava formou odpoledních výukových kurzů nad rámec vyučovacího procesu. V rámci projektu Business Behind Borders vycestovalo na dvoutýdenní pobyt do Anglie v červnovém a zářijovém termínu 30 žáků druhých a třetích ročníků.
Jazykové stáže a výjezdy do Německa již 10 let finančně podporuje mezinárodní projekt PASCH. Odbornou zahraniční praxi realizujeme i ve spolupráci s vídeňskou firmou LKW Walter. Desítky jazykových certifikátů ve třech jazykových úrovních korunují každoročně náš úspěch ve výuce německého jazyka.
Mezinárodní jazykové projekty umožňují našim žákům zdarma nejen prohloubit jazykové dovednosti v oblasti anglického a německého jazyka, ale zároveň i nahlédnout do firemního prostředí a zapojit se do každodenní práce.
Vracejí se vybaveni mezinárodním certifikátem o absolvování odborné praxe u zahraniční firmy, s mnoha nezapomenutelnými zážitky a zkušenostmi, které je kladně motivují k dalšímu studiu – a to nás učitele jistě velmi těší!

Mgr. Lenka Schajerová
zdroj: facebook.com