Trh vzdělávání a uplatnění 2019 radil a pomáhal

50

Ve středu 9. října zaplnil třineckou halu STaRS na Tyršově ulici Trh vzdělávání a uplatnění.

Na tradiční přehlídce učebních a studijních oborů se mohli příchozí inspirovat při výběru střední školy, seznámit se s ukázkami pracovních činností a zhlédnout prezentace zaměstnavatelů z Třinecka a okolí. Na veletrhu nemohly chybět ani naše třinecké střední školy – Třinecká obchodní akademie informačních technologií a veřejné správy, s.r.o., Gymnázium Třinec, Střední odborná škola Třineckých železáren a SŠ, ZŠ a MŠ Třinec na Jablunkovské ulici.

„Dobrý výběr školy a zaměstnání je jedním z nejdůležitějších životních kroků a přeji všem dětem a mladým lidem, aby si vybrali školu ke své spokojenosti, a v budoucnu dělali práci, která je smysluplná a bude je naplňovat. A nám všem přeji, aby mladí své nabyté vzdělání a vědomosti uplatnili v našem městě, usadili se zde a jednou převzali štafetu v rozvoji Třince,“ uvedla primátorka Věra Palkovská.

Léty prověřená a očekávaná akce, kterou organizuje Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Třinec a Frýdek-Místek společně se středními školami a regionálními zaměstnavateli, je určena především vycházejícím žákům základních a speciálních škol a jejich rodičům, ale také výchovným poradcům, učitelům i dospělým zájemcům o další vzdělávání. Zkrátka všem, kteří si chtějí zvýšit či doplnit vzdělání, změnit kvalifikaci nebo hledají novou práci. Vstup na veletrh je zdarma. V hale STaRS se mohli návštěvníci seznámit s nabídkou 48 středních škol převážně z Moravskoslezského kraje, ale i se specializovanými obory, které zde nabízejí školy ze vzdálenějších míst Moravy. Regionální zaměstnavatelé představili různé technicky zaměřené profese a měli pro žáky připraveny drobné manuální úkoly.

Partnerem Trhu vzdělávání a uplatnění bylo i letos statutární město Třinec, které s Úřadem práce ČR spolupracuje v oblasti prevence nezaměstnanosti a podpory vhodné volby povolání. Akci finančně podpořil i projekt Místní akční plán II v ORP Třinec zaměřený na oblast vzdělávání.

zdroj:trinecko.cz