Třinec razí cestu nové metodě ve stavebnictví

32

Statutární město Třinec se jako lídr řady inovativních projektů pouští s odvahou a odpovědností s ministerstvem obchodu a průmyslu do další novinky. Plánovaná stavba Centra pro aktivní seniory, která má vyrůst v Třinci – Starém Městě, bude ukázkovým pilotním projektem v rámci celé České republiky, který bude realizován moderní digitální metodou BIM (Building Information Modeling).

Třinec se tak stane průkopníkem v digitalizaci stavebnictví, která si postupně buduje místo v legislativě České republiky. Dohodu o vzájemné spolupráci a koordinaci postupů při výstavbě budoucího centra pro seniory podepsali tento týden v Praze ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a primátorka Třince Věra Palkovská.

„Město se chová jako dobrý hospodář a toto memorandum je výsledkem spolupráce s ministerstvem průmyslu a obchodu, které si velmi ceníme a která započala už v roce 2015 na cestě k pasportizaci a digitalizaci informací o majetku města. Jsme průkopníky v této oblasti a máme za cíl přetvářet motto „tři kroky napřed“ do každodenní reality, kdy chceme využít dostupné technologie této doby a propojit je s informacemi o majetku města,“ uvedla primátorka Věra Palkovská.

Naše město je jedním z prvních odvážných v Česku, které metody BIM ve stavebnictví už zavedlo a aplikovalo na konkrétní stavbě – tělocvičně mezi Jubilejní Masarykovou základní školou a ZŠ Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím.

„Třinec je jedním z těch, kteří se v praktické implementaci BIM dostali nejdále. Projekt Centra pro seniory se zároveň stane pilotním projektem v rámci celé Koncepce zavádění metody BIM, na kterém oba účastníci prohlášení budou vzájemně spolupracovat formou metodické a formální podpory a vzájemné informovanosti o aktuálním průběhu stavebního projektu,“ uvedl ředitel odboru stavebnictví a stavebních hmot MPO Petr Serafín.

A co si pod zkratkou BIM představit? „Nejde jen o 3D model, kromě modelování obsahuje harmonogramy, náklady, procesy, analýzy, technické zprávy, požadavky na provoz, je o sběru a sdílení informací, je tedy komunikačním kanálem všech zapojených složek stavby – od zadavatele, přes řemeslníka až po technický dozor. Celý projektový tým má tak jednu verzi informací, ať už pro koordinaci stavby, rychlé vyhledávání či audit projektu,“ vysvětlil Daniel Martynek, vedoucí oddělení rozvoje města.

Building Information Modeling si postupně hledá své legislativně ukotvené místo v České republice. V roce v roce 2017 byla schválena Koncepce zavádění metody BIM v Česku, klíčovým termínem je pak rok 2022, kdy budou nadlimitní stavební zakázky z veřejných rozpočtů povinně zadávány v BIMu.

Plánované Centrum pro aktivní seniory má vytvořit třineckým seniorům nový prostor pro pestré a aktivní trávení volného času. Návrh počítá v přízemí s tělocvičnou pro pohybové aktivity seniorů, s šatnami a dalším potřebným zázemím, v patře má být k dispozici počítačová učebna a víceúčelový sál s pódiem.

zdroj: trinecko.cz