Třinecká TRIA slaví 25 let

27

Plná elánu a chuti do života je Třinecká obchodní akademie informačních technologií a veřejné správy s.r.o., která v minulém týdnu oslavila čtvrtstoletí svého působení.

V kině Kosmos se proto v úterý 12. listopadu děkovalo, promítalo, zpívalo, tančilo, cvičilo a především vzpomínalo. Sál kina zaplnili současní i bývalí pedagogové, zaměstnanci školy, studenti, absolventi, rodiče a nechybělo ani vedení statutárního města Třince.

Během uplynulých 25 let vzdělala TRIA přes tisíc úspěšných absolventů, kteří našli uplatnění u nás i v zahraničí. Stejně jako v životě člověk prochází různými obdobími, musela i škola překonat nejrůznější překážky a výzvy, ale v posledním desetiletí stoupá její hvězda stále vzhůru. Po celá léta své existence byla a je nedílnou součástí středoškolského vzdělávání v Třinci. Již při vzniku v roce 1994 bylo desetiprocenntním spoluvlastníkem školy město Třinec a zůstalo jím dodnes. Na konci roku 2008 se devadesátiprocentním spoluvlastníkem stala Bc. Magdalena Raszková Baronová, která vrátila škole novou chuť do života a potřebný elán. Toto uspořádání trvá dodnes.

„Škola zraje a dospívá k lepšímu a musím smeknout před všemi, kteří na tomto vzestupu mají zásluhu. Posun kupředu je opravdu vidět. Přejí jí, aby se i nadále rozvíjela a produkovala kvalitní absolventy, kteří se budou do Třince vracet a své vzdělání a zkušenosti uplatní pro rozvoj a dobro našeho města,“ uvedl náměstek primátorky Ivo Kaleta.

Budova Třinecké obchodní akademie informačních technologií a veřejné správy s.r.o. byla postavena tzv. na zelené louce v letech 1993 – 1994 a je kompletně bezbariérová. Provoz zahájila slavnostně za účasti tehdejšího ministra školství Ivana Pilipa 2. září 1994 jako soukromá střední škola s názvem Třinecká obchodní akademie, spol. s.r.o. Do lavic tehdy usedlo 90 žáků prvního ročníku a také žáci 2. a 3. ročníku pětiletého oboru Obchodní akademie, kteří přestoupili ze škol z regionu a uvítali tak možnost studovat v blízkosti svého bydliště. Škola pružně reaguje na potřeby moderní doby, a proto v současné době nabízí kromě oboru Obchodní akademie se zaměřením na ekonomiku a právo také obor Veřejnosprávní činnost a technický obor Informační technologie. Všechny obory jsou čtyřleté, zakončené maturitou a ve všech je nadstandardně posílena výuka cizích jazyků. V průběhu studia mohou žáci vykonat Státní zkoušku z grafických disciplín, certifikáty POHODA a ECDL či Cambridge English FCE.

Škola je vybavena učebnami, které jsou přizpůsobeny kvalitnímu průběhu výuky odborných předmětů. Kromě toho studenti v rámci svého studia propojují teorii s praxí prostřednictvím exkurzí, odborných praxí v domácích i zahraničních firmách či na úřadech, do hodin odborných předmětů za nimi přicházejí i externí odborníci z praxe a do výuky jsou zařazeny i přednášky specialistů. To zajišťuje žákům vysokou teoretickou a praktickou připravenost pro praxi, ale i pro pokračování ve studiu na vysoké škole.

Od listopadu až do 28. února 2020 nabízí škola každou středu od 8.00 do 15.30 zájemcům o studium a jejich rodičům využít možnost otevřených dveří, kdy se mohou blíže seznámit s nabídkou studijních oborů a s prostředím školy.

zdroj: trinecko.cz