Třinečtí rybáři oslavili 90 let své činnosti

7
foto: trinecko.cz

Už 90 let se pečlivě stará o chov, vysazování a ochranu ryb ve svém revíru Místní organizace Českého rybářského svazu v Třinci. U příležitosti tohoto významného výročí předala primátorka Věra Palkovská pamětní medaile města za rozvoj spolkového života v Třinci bývalému dlouholetému předsedovi MO ČRS Třinec Miroslavu Gajdaczkovi, který vedl organizaci posledních 30 let, a nejdéle sloužícímu funkcionáři spolku Karlu Mohylovi, který je jeho členem od roku 1961.

Oslavy jubilea se v pátek 8. listopadu 2019 v rybářské klubovně na Glejtovně zúčastnili kromě vedení města a Třineckých železáren také rybáři z Jablunkova, Bystřice, Českého Těšína a pogratulovat přišli i zástupci myslivců, sponzorů a další příznivci.

„Podporujeme spolkovou činnost v Třinci a máme radost, že se jí v našem městě daří. Děkujeme rybářům za jejich smysluplnou činnost a také za práci s dětmi a mládeží,“ uvedla Věra Palkovská.

Rybáři z Třince jsou důležitou součástí kulturně společenského života ve městě. V rámci ochrany přírody provádějí záchranné odlovy a následný transfer ryb, vysazují ryby do toků a rybníků, provádějí ochranu živočichů a monitorují případné havárie a znečištění na úseku povrchových vod.

V neposlední řadě pracují i s dětmi a mládeží – pořádají rybářské tábory, kroužky, závody pro děti i dospělé a účastní se osvětových akcí jako je např. Den Země. „Poslání spolku je nejen chov a lov ryb, ale i to nejdůležitější, to jest výchova mladé generace. Dětem se předávají zkušenosti a informace, učí se je rybářským dovednostem a pěstuje se v nich láska k přírodě a kamarádská spolupráce,“ zdůraznil Libor Kocinec z Českého rybářského svazu. S tímto posláním jsou u rybářů v Třinci od 70. let do současnosti spojeni vedoucí dětí a mládeže Jan Malý, Zbyhněv Žmija, Petr Zahradník, Libor Kocinec, Roman Kovařík, Tomáš Labaj a Radek Pyszko, který je zároveň správce rybářské klubovny na Glejtovně.

Podnětem k založení spolku před 90 lety byla snaha pomoci přírodě v rozšíření populace ryb v našich místních vodních tocích a vášeň pro rybolov. Pomáhal se uměle odchovávat a vysazovat pstruh a lipan, později se přidal kapr. Rybáři hospodařili především na řece Olši a všech jejích přítocích. Po zhotovení uměle vybudovaných nádržích Kanaďanka a soustavy sedmi rybníků ve Stříteži došlo na Třinecku i k rozvoji rybníkářství. Do těchto revírů se vysazuje kapr, štika, amur, candát a lín. Třinecký spolek rybářů měl největší počet členů v 80. letech, kdy členská základna atakovala cifru 1200 členů. V současné době je v Třinci téměř 800 rybářů.

Chloubou třineckých rybářů je rybniční areál ve Stříteži. „Legendou se stal dlouholetý rybniční hospodář Ladislav Loboziak, jež se zapsal nesmazatelným způsobem do paměti všech zainteresovaných svým bodrým přístupem i nesmírnou obětavostí, profesionalitou a pracovitostí. Jeho fundovaným nástupcem je René Bobot. Tomu se letos podařil nejlepší výsledek v chovu kaprů za celou historii organizace,“ dodal Libor Kocinec.

zdroj: trinecko.cz